فایل برتر - جزوات ناب رشته مدیریت

برچسب گذاری توسط: کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر ، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی گری دسلر 0

خلاصه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر + نمودارهای درختی

خلاصه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر + نمودارهای درختی نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر ، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی که توسط رتبه...