فایل برتر - جزوات ناب رشته مدیریت

برچسب گذاری توسط: کتاب سازمان و مدیریت مقیمی

سازمان و مدیریت دکتر مقیمی

کامل ترین خلاصه کتاب سازمان و مدیریت ( رویکردی پژوهشی ) تألیف دکتر سید محمد مقیمی

فایل برتر – جزوات ناب رشته مدیریت کامل ترین خلاصه کتاب سازمان و مدیریت ( رویکردی پژوهشی ) تألیف دکتر سید محمد مقیمی که در دو فایل جداگانه عالی و ارزشمند توسط رتبه برتر کشوری رشته...