فایل برتر - جزوات ناب رشته مدیریت

برچسب گذاری توسط: مدیریت بازاریابی

نکات مهم مدیریت بازاریابی ( روستا ، ونوس ، ابراهیمی )

۷۰۸ نکته مهم کتاب مدیریت بازاریابی ( روستا، ونوس و ابراهیمی )

۷۰۸ نکته مهم کتاب مدیریت بازاریابی ( روستا، ونوس و ابراهیمی )   ۷۰۸ نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی که کاملترین و دقیق ترین خلاصه نکات مهم کتاب مدیریت بازاریابی می باشد و توسط رتبه...