فایل برتر - جزوات ناب رشته مدیریت

برچسب گذاری توسط: دانلود کتاب مدیریت اسلامی افجه

خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر افجه ای

خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر افجه ای + نمودارهای درختی

خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر افجه ای + نمودارهای درختی نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مدیریت اسلامی دکتر سید علی اکبر افجه ای که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در دو فایل مکمل...