فایل برتر - جزوات ناب رشته مدیریت

برچسب گذاری توسط: خلاصه کتاب رشته مدیریت

خلاصه کتاب های ناب رشته مدیریت

خلاصه کتاب های ناب رشته مدیریت

خلاصه کتاب های ناب رشته مدیریت جزوات شخصی رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی که توسط وی تهیه و ویرایش شده است. کامل ترین خلاصه کتاب سازمان و مدیریت (رویکردی پژوهشی) تألیف دکتر سید محمد مقیمی...