فایل برتر - جزوات ناب رشته مدیریت

برچسب گذاری توسط: حسین ابطحی

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر ابطحی

کاملترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی

کاملترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی کاملترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی (( دکتر سید حسین ابطحی )) که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در ۲ فایل ارزشمند جداگانه برای...