فایل برتر - جزوات ناب رشته مدیریت

برچسب گذاری توسط: اقتصاد خرد دکتر محسن نظری

اقتصاد خرد دکتر محسن نظری

۳۳۳ نکته مهم کتاب اقتصاد خرد ( دکتر نظری )

۳۳۳ نکته مهم کتاب اقتصاد خرد ( دکتر نظری )     ۳۳۳نکته مهم خلاصه کتاب اقتصاد خرد( دکترمحسن نظری ) که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی تهیه شده و جزوه شخصی ایشان می...