فایل برتر - جزوات ناب رشته مدیریت

کلیپ انگیزشی عالی زبان اصلی با زیر نویس فارسی

فایل برتر – جزوات ناب رشته مدیریت

 

کلیپ انگیزشی عالی زبان اصلی با زیر نویس فارسیبا توجه به مشاوره های انجام شده در چند سال اخیر ، مشکل اغلب داوطلبین و دانش پژوهان گرامی مبحث انگیزش و پایبندی بر اهدافشان می باشد که یا نمی توانند استارت مطالعه را خوب بزنند و یا نمی توانند خود را همیشه در حالت انگیزشی خوب برای یک مطالعه مفید و عالی نگه دارند و یا با انرژی شروع می کنند ، ولی پس از گذشت مدتی سرد شده و اهداف و برنامه هایشان فراموش می شود ، مهمترین عامل و می توان گفت اصلی ترین عامل برای انگیزش شما خودباوری ( باور خود و تواناییتان ) می باشد ، سعی کنید بر روی خود سرمایه گذاری کنید ، آن وقت مشاهده می کنید که هر آنچه را که برایتان انجامش غیرممکن بود ممکن می شود ، و از اقداماتی که خودتان انجام می دهید شگفت زده خواهید شد .

بله شما بهترین هستید فقط باید بخواهید که بهترین باشید و با اتکا به توان خود و باور خودتان تلاش کنید، آن زمان است که متوجه می شوید هیچ چیز جلودارتان نخواهد بود و ایمان می آورید که بهترین هستید. 

مشاهده این کلیپ انگیزشی عالی را به تمام افرادی که می خواهند برای کارشان ، زندگیشان و تحصیلشان انگیزه لازم را بدست آورند و مهمترین عامل برای موفقیتشان را بدانند پیشنهاد می کنم .

شما ممکن است این را هم بپسندید