فایل برتر - جزوات ناب رشته مدیریت

پرسشنامه های مدیریت

پرسشنامه های مدیریت

پرسشنامه عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)

پرسشنامه-عملکرد-سازمانی-(هرسی-و-گلداسمیت)دانلود پرسشنامه عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)، در قالب word و در ۷ صفحه، قابل ویرایش، شامل سوالات، روش تکمیل، مؤلفه های پرسشنامه، تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه، تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه، مقیاس پرسشنامه، مدل عملکرد سازمانی، تحلیلدانلود فایل

پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت

پرسشنامه-هوش-سازمانی-کارل-آلبرختدانلود پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت، در قالب word و در ۶ صفحه، قابل ویرایش، شامل سوالات، روش تکمیل، روایی و پایایی، شیوه نمره گذاری، منابع. توضیحات: پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت، متشکل از ۴۹ سؤال و دارای ۷ بعد چشم اندازدانلود فایل

پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ)

پرسشنامه-چندعاملی-رهبری-(mlq)دانلود پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ)، در قالب word و در ۵ صفحه، قابل ویرایش، شامل سوالات، روش تکمیل، روش نمره گذاری پرسشنامه روایی و پایایی منبع توضیحات: در این پرسشنامه، تعداد ۴۵ سؤال گنجانده شده است. این پرسشنامه دارای دو فرم مجزاست،دانلود فایل

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

پرسشنامه-تعهد-سازمانی-آلن-و-مایردانلود پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر، در قالب word و در ۳ صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، روش تکمیل، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج، ابعاد پرسشنامه، اعتبار (پایایی) و روایی پرسشنامه، منبع. توضیحات: این پرسشنامه دارای سه بعد عاطفی، مستمر و هنجاریدانلود فایل

پرسشنامه انگیزش شغلی رایت

پرسشنامه-انگیزش-شغلی-رایتدانلود پرسشنامه انگیزش شغلی رایت، در قالب word و در ۲ صفحه، قابل ویرایش، شامل راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی، منبع مورد استفاده. توضیحات: مقیاس انگیزش شغلی رایت (۲۰۰۴) برای اولین بار توسط ارشدی (۱۳۸۶) در زبان فارسی ترجمه و برای اجرادانلود فایل

پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس

پرسشنامه-استرس-شغلی-پارکر-و-دکوتیسدانلود پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس ، در قالب word و در ۳ صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، امتیازگذاری و تفسیر نتایج، روایی و پایایی، منبع مورد استفاده. توضیحات: در این پژوهش، جهت سنجش فشار روانی شغلی از پرسشنامه فشار روانی شغلیدانلود فایل

پرسشنامه بیگانگی شغلی

پرسشنامه-بیگانگی-شغلیدانلود پرسشنامه بیگانگی شغلی، در قالب word و در ۳ صفحه، قابل ویرایش، شامل نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج، روایی و پایایی، منبع مورد استفاده. توضیحات: این پرسشنامه دارای ۲۲ عبارت بوده که با اقتباس از پژوهش صداقتی فرد (۱۳۸۸) طراحی گردیده است. هدفدانلود فایل

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

پرسشنامه-تعهد-سازمانی-پورتردانلود پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر، در قالب word و در ۲ صفحه، قابل ویرایش، شامل روش نمره گذاری، روایی و پایایی، منبع مورد استفاده. توضیحات: این پرسشنامه دارای ۱۵ عبارت می باشد. نمره گذاری آن بر اساس یک مقیاس ۷ درجه ای انجام می گیرد و توسطدانلود فایل

پرسشنامه تعارضات سازمانی

پرسشنامه-تعارضات-سازمانیدانلود پرسشنامه تعارضات سازمانی، در قالب word و در ۳ صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج، روایی و پایایی، منبع مورد استفاده. توضیحات: این پرسشنامه دارای ۹ عبارت می باشد و هدف اصلی آن بررسی میزان تعارضات درون سازمانیدانلود فایل

پرسشنامه منبع استرس (شغل)

پرسشنامه-منبع-استرس-(شغل)دانلود پرسشنامه منبع استرس (شغل)، در قالب word و در ۳ صفحه، قابل ویرایش، شامل نحوه نمره گذاری، تفسیر نتایج، منبع مورد استفاده. توضیحات: این آزمون به مدیران و تصمیم گیرندگان اختصاص دارد و فشار کاری آن ها را به کمک ۳۲ سؤال ارزیابی می کنددانلود فایل

پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

پرسشنامه-مدیریت-تعارض-رابینزدانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز، در قالب word و در ۴ صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج، روایی و پایایی، منبع مورد استفاده. توضیحات: پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز دارای ۳۰ سؤال است و ۵ شیوه مدیریت تعارضدانلود فایل

پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي

پرسشنامه-شكست-هاي-شناختي-شغليدانلود پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي، در قالب word و در ۴ صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج، روایی و پایایی، منبع مورد استفاده. توضیحات: این پرسشنامه دارای ۳۰ سؤال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرتدانلود فایل

پرسشنامه مزیت رقابتی

پرسشنامه-مزیت-رقابتیدانلود پرسشنامه مزیت رقابتی، در قالب word و در ۳ صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج، روایی و پایایی منبع مورد استفاده توضیحات: این پرسشنامه دارای ۱۷ سؤال بوده و هدف اصلی آن ارزیابی میزان گرایش بانک یا سازمان مورد نظردانلود فایل

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه-مدیریت-دانشدانلود پرسشنامه مدیریت دانش، در قالب word و در ۴ صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج، روایی و پایایی، منبع مورد استفاده. توضیحات: این پرسشنامه دارای ۲۵ سؤال بوده و هدف آن بررسی ابعاد مدیریت دانش (خلق دانش، تسهیلدانلود فایل

پرسشنامه عزت نفس آیزنگ

پرسشنامه-عزت-نفس-آیزنگدانلود پرسشنامه عزت نفس آیزنگ، در قالب word و در ۴ صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج، روایی و پایایی، منبع مورد استفاده. توضیحات: این پرسشنامه دارای ۳۰ سؤال بوده و هدف آن سنجش میزان عزت نفس می باشد. ویژگی هایدانلود فایل

پرسشنامه هوش هیجانی گلمن

پرسشنامه-هوش-هیجانی-گلمندانلود پرسشنامه هوش هیجانی گلمن، در قالب word و در ۵ صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه نمره گذاری. توضیحات: تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: ارزیابی هوش هیجانی افراد در سازمان زیر مقیاس ها: خودآگاهی- خودتنظیمی- خودانگیختگی- همدلی- مهارت هایدانلود فایل

پرسشنامه سبک رهبری سالزمن

پرسشنامه-سبک-رهبری-سالزمندانلود پرسشنامه سبک رهبری سالزمن، در قالب word و در ۳ صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، روش نمره گذاری، اعتبار و روایی، منبع. توضیحات: هدف این پرسشنامه، خودارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است. توسط مدیران و روسا پاسخ دادهدانلود فایل

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (۱۹۹۰)

پرسشنامه-سبک-دلبستگی-بزرگسال-کولینز-و-رید-(1990)دانلود پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (۱۹۹۰)، در قالب word و در ۴ صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه نمره گذاری و هنجاریابی، روش اجرا، نحوه نمره گذاری، پایایی و اعتباردانلود فایل

پرسشنامه سازمان یادگیرنده

پرسشنامه-سازمان-یادگیرندهدانلود پرسشنامه سازمان یادگیرنده، در قالب word و در ۴ صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج. توضیحات: پرسشنامه سازمان یادگیرنده که با هدف بررسی میزان یادگیرنده بودن سازمان در قالب فایل ورد طراحی شده و با ۶۰ سؤال جامع ودانلود فایل

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه-تعهد-سازمانیدانلود پرسشنامه تعهد سازمانی، در قالب word و در ۳ صفحه، قابل ویرایش، شامل هدف، روش تکمیل، سوالات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج. توضیحات: پرسشنامه تعهد سازمانی با هدف بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان در قالب فایل ورد طراحی شده و ۳ جنبه تعهددانلود فایل

پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی

پرسشنامه-مقاومت-نسبت-به-تغییر-سازمانیدانلود پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی، در قالب word و در ۲ صفحه، قابل ویرایش، شامل هدف، روش تکمیل، سوالات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج. توضیحات: پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی که با هدف بررسی نقش فرآیند های عاطفی ودانلود فایل

پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری

پرسشنامه-نگرش-کارکنان-نسبت-به-افزایش-بهره-وریدانلود پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری، در قالب word و در ۲ صفحه، قابل ویرایش، شامل هدف، روش تکمیل، سوالات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج. توضیحات: پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری با هدف بررسی نگرشدانلود فایل

پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری

پرسشنامه-برنامه-های-بهبود-بهره-وریدانلود پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری، در قالب word و در ۲ صفحه، قابل ویرایش، شامل هدف، روش تکمیل، سوالات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج. توضیحات: پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری که با هدف بررسی برنامه های بهبود بهره وری دردانلود فایل

پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران

پرسشنامه-یادگیری-در-مورد-محیط-مدیراندانلود پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران، در قالب word و در ۲ صفحه، قابل ویرایش، شامل: هدف روش تکمیل سوالات نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج توضیحات: پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران که با هدف تعیین میزان تمایل برای یادگیریدانلود فایل

پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان

پرسشنامه-خلاقیت-و-نوآوری-در-سازماندانلود پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان، در قالب word و در ۲ صفحه، قابل ویرایش، شامل هدف، روش تکمیل، سوالات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج. توضیحات: پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان که با هدف بررسی میزان حمایت از خلاقیت،دانلود فایل

پرسشنامه تغییر سازمانی

پرسشنامه-تغییر-سازمانیدانلود پرسشنامه تغییر سازمانی، در قالب word و در ۲ صفحه، قابل ویرایش، شامل عبارات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج. توضیحات: پرسشنامه تغییر سازمانی که با هدف بررسی گرایش و تمایل سازمان برای تغییر در قالب فایل ورد طراحی شده و با ۱۰ سؤالدانلود فایل

پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان

پرسشنامه-رفتار-منطقی-درک-شده-سازماندانلود پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان، در قالب word و در ۲ صفحه، قابل ویرایش، شامل هدف، روش تکمیل، سوالات، نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج. توضیحات: پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان که با هدف تعیین میزان منطقی بودن رفتاردانلود فایل

پرسشنامه ارزيابي بهره وري در شركت ها

پرسشنامه-ارزيابي-بهره-وري-در-شركت-هادانلود پرسشنامه ارزيابي بهره وري در شركت ها، در قالب word و در ۱۴ صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه ارزيابي بهره وري در شركت ها که در ۱۴ صفحه فایل word تهیه شده و از کاملترین پرسشنامه های ارزیابی بهره وری در شرکت ها می باشد.دانلود فایل